Endre Ady, A Hadak Útja (Autumn Visited Paris)

Translated from Hungarian into English by Miklós Nádasdi

  

 

A Hadak Útja
 

Vörös jelek a Hadak Útján:
Hunniában valami készül,
Rongyos hadak, roppant hadak
Seregelnek vígan, vitézül.
 

Máma Tűz-ország Magyarország,
Fagyott testét a láng befutja.
Csoda esett. Földre esett,
Benépesült a Hadak Útja.
 

Százezernyi parittyás Dávid
Készül bízón, dalolva rátok:
Ejh, jó urak, dicső urak,
Ilyen gyávák a Góliátok?
 

E roppant nép nem Csaba népe,
Melyről legenda szólott nektek.
Más nép e nép, ez csak: a Nép,
A fölkelt Nép. S ugye remegtek?
 

Dobban a Föld s piros virágos,
Nagy kedvvel a Napot köszöntjük.
És láng-folyó, szent láng-folyó
Minden utca, ha mi elöntjük.
 

Új hadsereg a Hadak Útján,
Új legenda, új harcos ének:
Ez a Jövő, a kész Jövő
S pirkadása a magyar Égnek.
 

Ez az ezer évig nyomorgók
Százszor lesujtott, bús csapatja,
De az erő, a friss Erő
S vígságát a nagy Élet adja.
 

Ágyú, gyilok, úri bitangság
Nem fog a mi dús ereinken:
Ha meghalunk, hát meghalunk
S ha meghalunk, meghalt itt minden.
 

Mi vagyunk: Jövő és Igazság,
Engesztelés és nagy Itélet,
És mi vagyunk, csak mi vagyunk
Jó Sors, ha kell s ha nem kell: Végzet.
 

Minden mienk, csak a tűrés nem
S nincs hatalom, amely megingat
És hangosan, nagy-hangosan
Idézzük meg hóhérainkat.
 

Ez az ország a mi országunk,
Itt most már a mi kezünk épít.
Tobzódtatok, tobzódtatok,
Éppen elég volt ezer évig.
 

Hír és dal ma riongva vág szét
Városfalak közt, falvan, pusztán:
Itt van a nép, megjött a Nép
Vihar-irammal, Hadak Útján.
 

Itt van a nép, trónt ülni fog most
Ezer évig férge a rögnek,
Itél a nép, itélni fog
S ezerszer jaj a bűnösöknek.

 

* * *

SKYWAY OF THE WARRIORS.

by Endre Ady, translation by Miklós Nádasdi

 

Red signs on the Skyway of the Warriors:

In old Hungary something is brewing,

Ragged armies, broken armies

Valiantly, with joy, are moving.

 

Today Hungary is  Fire- country

Its frozen body is in flames inside out,

A miracle fell, to the Earth it  fell,

The Skyway of the  Warriors was filled with a crowd.

 

A hundred thousand Davids with slings

Are singing while they  plan a riot:

Hey, you great lords, glorious lords,

How cowardly is your Goliath?

 

This terrific nation is not Prince Csaba’s nation

Kept in legends that are never ending.

It’s a different nation, it is merely: the Nation,

The uprising nation. Aren’t you now trembling?

 

The Earth is throbbing and with red flowers

We greet the Sun in good cheerful spirit.

And a river of flames, river of sacred flames

Is every street when we march on it.

 

There is a new army on the Skyway of the Warriors,

A new legend and new battle song:

This is the future, the ready-made future

And the Hungarian Sky’s brand new dawn.

 

This is the sad troop hundred times defeated,

That suffered for a thousand years enough,

But the strength, the fresh, new strength

And its joy was given by the power of Life.

 

Cannons, daggers, the lords’ cruelty

Cannot hurt us, will not leave us bleeding:

If we die, so we die,

If we die, so does everything.

 

We are the Future and the Truth,

Appeasement and the Sentence

And we are, only we are

Good  fate and Destiny at once.

 

We have everything but tolerance,

No power can topple us from our stand

And in a loud voice, very loud voice

We summon all our hangmen.

 

This country is our country,

We are now building it with our hands,

You reveled in it, reveled in it,

Thousand years were plenty, now it ends.

 

The song and the message are  cutting through

City walls, fields and barriers:

The people arrived, they have arrived,

Like a storm on the Skyway of the Warriors.

 

The people are here and they take the throne,

After a thousand years treated  like animals,

The people will judge and pass sentence

Without mercy to the criminals.

 

 

June 30, 2022