León S. Morra and María Gabriela Arrigoni. Photo taken on March 15, 2017, at the Universidad Nacional de Córdoba, Córdoba, Argentina. Photo received from León S. Morra.